Kategorie

Statistiky

Počet inzerátů: 461
Příspěvků v diskusi: 94
Témat v diskusi: 30

Partneři

Zobrazit všechny
Přidat inzerát

Přihlášení

Registrace | Ztráta hesla

Reklama

KovarskePolotovary.cz - Vše pro kováře a zámečníky Vaše reklama může být na tomto místě

Všeobecné podmínky

Podmínky užívání portálu www.kovarskybazar.cz

Toto jsou závazné Všeobecné podmínky používání portálu kovarskybazar.cz  provozovaný firmou Partner 2000, s.r.o. a pravidla inzerce (dále jen Všeobecné podmínky), které nabývají účinnosti jejich zveřejněním. Využívání služeb tohoto portálu je podmíněno bezvýhradným souhlasem uživatele s těmito Všeobecnými podmínkami  a je povinen je dodržovat každý, kdo chce tyto služby využívat.

 

·       Inzertní portál kovarskybazar.cz je určen zejména pro zveřejňování informací o zamýšlených záměrech uživatelů formou občanské a firemní inzerce, za předpokladu dodržování těchto pravidel.

·       Pokud provozovatel nestanoví jinak, využívání služeb inzertního portálu kovarskybazar.cz  je bezplatné.

·       Registrace inzerentů je nepovinná. Registrovaným inzerentům ale poskytujeme  rozšířené možnosti při správě svých inzerátů. Registrovaní, ale i neregistrovaní inzerenti jsou povinni uvést platnou emailovou adresu, případně další údaje, které nemají charakter osobních údajů ve smyslu zákona České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů,  které jsou nutné pro zařazení inzerátu do příslušné kategorie.

·       Provozovatel inzertního portálu kovarskybazar.cz   si na základě vlastního uvážení vyhrazuje právo odstranění těch inzerátů, které jsou v rozporu se zákonem České a Slovenské republiky, dobrými mravy nebo by byly jinak nevhodné pro zveřejnění. Zároveň si vyhrazuje právo omezit, nebo zabránit přístup uživatelům, kteří tyto podmínky porušují.

·       Inzeráty mohou být vkládány pouze do relevantních kategorií odpovídajících jejich obsahu. Pokud inzerát splňuje podmínky pro zařazení do více kategorií, je možné jej zařadit pouze do jedné z nich - té, která nejvíce vystihuje jeho podstatu.

·       Uživatel může podávat neomezený počet inzerátů na různé předměty. Každý inzerát lze zveřejnit pouze jednou, duplicitní inzeráty s totožným obsahem budou bez předchozího upozornění odstraněny.

·       Provozovatel může na základě vlastního uvážení omezit počet podávaných inzerátů do jedné kategorie. Není dovoleno vkládat do nadpisu nebo inzerovat služby totožného obsahu, jako je kovarskybazar.cz  .  Inzeráty porušující toto pravidlo budou bez předchozího upozornění odstraněny a IP adresy zablokovány.

·       Podán inzerát je přidán na inzertní portál kovarskybazar.cz   ihned v okamžiku přidání inzerátu (s výjimkou placených služeb). V textech inzerátů může uživatel uvést  a propagovat   jakýmkoliv způsobem svůj  kontakt, krom www adresy ! Povinným údajem je platný e-mail.

·       Provozovatel nebo jím pověřená osoba (dále jen Provozovatel) si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv inzerát, který není vzhledem ke svému obsahu zařazený v příslušné kategorii a podkategorie, také pokud je v rozporu s platnými zákony České a Slovenské republiky, dobrými mravy, nebo pokud to Provozovatel uzná za vhodné i bez toho, aby to oznámil uživateli inzerátu.

·       Uživatel si je vědom, že užívá inzertní portál kovarskybazar.cz na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.

·       V případě porušení právních norem, Provozovatel poskytne součinnost a všechny dostupné informace o uživateli oprávněným orgánům.

·       Pokud není stanoveno jinak, provozovatel nemá žádné povinnosti vůči uživateli.

·       Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost kovarskybazar.cz, její bezchybnou činnost a zajištění.  Zároveň má právo odstavit inzertní portál kovarskybazar.cz bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.

·       Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na inzertním portálu kovarskybazar.cz jakož i způsobených její nefunkčností, chybovostí, nezabezpečeností, činností uživatelů či z jiných důvodů.

·       Provozovatel neodpovídá za obsah inzertního portálu kovarskybazar.cz  a inzeráty, které byly přidány uživateli legální, či nelegální cestou a ani nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli či třetími osobami.

·       Provozovatel může používat obsah inzerátů, jakož i informace o uživateli, které zveřejní na inzertní stránce přímo uživatel (kontaktní údaje v inzerátu a pod.), dle svého vlastního uvážení.

·       Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb serveru. Původcem těchto e-mailů je provozovatel serveru Partner 2000, s.r.o. , e-mail může mít informační nebo reklamní charakter a faksimile zprávy, včetně krátkých textových zpráv. Uživatel má právo (e-mailem) požádat Provozovatele o zrušení zasílání těchto marketingových, informačních, reklamních e-mailových a faksimilných zpráv. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat marketingové a jiné uvedené zprávy za účelem vytváření statistik o uživatelích jako celku, při různých cílených vlastních reklamních kampaních provozovatele, při organizování soutěží pro uživatele a při cílení reklamních kampaní třetích stran.

·       Provozovatel nepřebírá žádné záruky za původ, kvalitu, dodání, odebrání, zaplacení a použitelnost nabízených věcí uživatelů.

·       Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky a pravidla inzerce kdykoliv změnit. Toto ustanovení se vztahuje i na informace o placených službách.

·       V případě změny cen placených služeb, tato změna nemá vliv na již vyplacené placené služby, které budou zveřejněny po celou dobu, na kterou byly zaplaceny podle původního ceníku.

·       Provozovatel má právo rozhodnout o ukončení provozu inzertního portálu kovarskybazar..


Uživatel vyjadřuje souhlas s uvedenými podmínkami a pravidly inzerce a na znak souhlasu označí položku - souhlasím se všeobecnými podmínkami inzerce.

Tyto podmínky byly zveřejněny dne 23.srpna  2011.